Impiant fotovoltaik fabrika “Pam-Plast” – 500 kWp, Korçë

Impiant fotovoltaik fabrika “Pam-Plast” – 500 kWp, Korçë

Pyetje rreth Impiantit

Çfarë lloji dhe madhësie është impiantit fotovoltaik?

♻️  500 kWp On Grid – i lidhur me rrjetin

Çfarë strukture është përdorur?

♻️  K2-System 

Çfarë inverteri është përdorur?

♻️  5 Invertera FIMER PVS – 100 

Sa energji elektrike prodhon në vit ky impiant?

♻️  Rreth 700.000 kWh/vit