Impiant fotovoltaik ferma “Vjen”– 182 kWp Lushnje

Impiant fotovoltaik ferma Vjen– 182 kWp Lushnje

Pyetje rreth Impiantit

Çfarë lloji dhe madhësie është impianti fotovoltaik?

♻️  182 kWp On Grid – i lidhur me rrjetin 

Çfarë strukture është përdorur për panelet fotovoltaike?

♻️ Strukturë metalike Ernst Schweizer Solar

Çfarë inverteri është përdorur?

♻️ 2 Invertera FIMER 100 TL SX2

Sa energji elektrike prodhon në vit ky impiant?

♻️  Rreth 270,000 kWh në vit