Impiant fotovoltaik Hotel “Kamomili”– 81 kWp Durrës

Impiant fotovoltaik Hotel Kamomil – 81 kWp Durrës

Pyetje rreth Impiantit

Çfarë lloji dhe madhësie është impianti fotovoltaik?

81 kWp On Grid – i lidhur me rrjetin

Çfarë strukture është përdorur për panelet fotovoltaike?

Strukturë metalike  K2 Systems GmbH dhe strukturë betoni SunBallast

Çfarë inverteri është përdorur?

♻️  1 Inverter FIMER PVS-100

Sa energji elektrike prodhon në vit ky impiant?

Rreth 130,000 kWh në vit