Impiant fotovoltaik “Rusi En-Den” – 30 kWp Durrës

Impiant fotovoltaik "Rusi En-Den" - 30 kWp Durrës

Pyetje rreth Impiantit

Çfarë lloji dhe madhësie është impianti fotovoltaik?

♻️  30 kWp On Grid- i lidhur me rrjetin

Sa panele fotovoltaike janë instaluar dhe çfarë modeli janë?

♻️  96 panele fotovoltaike QCells 310 wp

Sa invertera nevojiten për këtë impiant fotovoltaik?

♻️  2 Invertera: FroniusSymo 15kW, Fronius Symo 10 kW

Çfarë strukture është përdorur për panelet fotovoltaike?

♻️ Sun Ballast – strukturë betoni për tarracë të sheshtë

Sa energji elektrike prodhon në vit ky impiant?

♻️ 41,700 kWh në vit