Impiant fotovoltaik “Stefani & CO”– 950 kWp Tiranë

Impiant fotovoltaik Stefani & CO– 950 kWp Tiranë

Pyetje rreth Impiantit

Çfarë lloji dhe madhësie është impianti fotovoltaik?

♻️  950.3 kWp On Grid – i lidhur me rrjetin 

Sa panele fotovoltaike janë instaluar dhe çfarë modeli janë?

♻️  1462 Panele fotovoltaike Recom 650 Wp

Sa invertera nevojiten për këtë impiant fotovoltaik?

♻️ 8 Inverter FIMER 100 kW

Çfarë strukture është përdorur për panelet fotovoltaike?

♻️ Strukturë nga Ernst Schweizer Solar

Sa energji elektrike prodhon në vit ky impiant?

♻️  1,230,000 kWh në vit