Impiant Fotovoltaik Supermarket -10.85 kWp Rrëshen

Impiant Fotovoltaik Supermarket -10.85 kWp Rrëshen

Pyetje rreth Impiantit

Çfarë lloji dhe madhësie është impianti fotovoltaik?

♻️  10.85 kWp On Grid – I lidhur me rrjetin

Sa panele fotovoltaike janë instaluar dhe çfarë modeli janë?

♻️  35 panele fotovoltaike Q-Cells Peak-G5.1 310

Sa invertera nevojiten për këtë impiant fotovoltaik?

♻️  1 Inverter Fronius

Çfarë strukture është përdorur për panelet fotovoltaike?

♻️  K2System S-Dome Alumin
♻️  K2 System SingleRail Alumin

Sa energji elektrike prodhon në vit ky impiant?

♻️  15,500 kWh ne vit