Projekti Karburanti “ALBES” Fier

Projekti Karburanti "ALBES" Fier

Të dhëna teknike

Madhësia e projektit 59.6 kWp
Lloji: Sistem Hibrid 3 Fazor
Panele: 192 Q-Cells Peak-G5.1 310
Prodhimi: 81,160 kWh ne vit