Impiant fotovoltaik fabrika “Caterina Firenze”– 332 kWp Berat

Impiant fotovoltaik fabrika "Caterina Firenze"– 332 kWp Berat

Pyetje rreth Impiantit

Çfarë lloji dhe madhësie është impianti fotovoltaik?

♻️  332 kWp On Grid – i lidhur me rrjetin 

Sa panele fotovoltaike janë instaluar dhe çfarë modeli janë?

♻️  830 Panele fotovoltaike Luxor 400 Wp

Sa invertera nevojiten për këtë impiant fotovoltaik?

♻️ 3 Inverter FIMER 100 kW

Çfarë strukture është përdorur për panelet fotovoltaike?

♻️ Strukturë metalike  K2 Systems GmbH – SpeedRail

Sa energji elektrike prodhon në vit ky impiant?

♻️  464.800 kWh në vit