Residential Photovoltaic System – 4.23kWp Sauk

Residential Photovoltaic System – 4.23kWp Sauk

Të dhëna teknike

Madhësia e projektit 4.23 kWp
Lloji: Sistem-On-Grid 3 Fazor
Panelet: ECO 385 wp
Nr i paneleve: 11
Inverteri On-Grid Fronius Primo 4
Nr i inverterave On-Grid: 1
Struktura K2- SingleRail,Sunballast
Produkte të tjera: -Konektorë Mc4 Staubli
-Kabell 6 mm 2KBE
-Smart meter Froinus
String info: 8 Strings a 18 Panels
Këndi : 160/250 grad
Prodhimi: 5,571 kWh në vit
Çmimi i energjisë elektike: 11.4 lek/kWh (me tvsh)
Kursimi në lek: ~63.510 leke të reja në vit.