Panele diellore fotovoltaike – 6 kWp Shijak

Panele diellore fotovoltaike - 6 kWp Shijak

Pyetje rreth Impiantit

Çfarë lloji dhe madhësie është impianti fotovoltaik?

♻️  6 kWp On Grid – i lidhur me rrjetin

Sa panele fotovoltaike janë instaluar dhe çfarë modeli janë?

♻️ 22 panele fotovoltaike Luxor Poly 275 wp

Sa invertera nevojiten për këtë impiant fotovoltaik?

♻️  1 Inverter Fronius Symo 6 kW 

Çfarë strukture është përdorur për panelet fotovoltaike?

♻️ K2 System SingleRail Alumin

Sa energji elektrike prodhon në vit ky impiant?

♻️ 8.944 kWh në vit