Impiant Fotovoltaik Familjar – 9 kWp Rinas

Impiant Fotovoltaik Familjar - 9 kWp Rinas

Pyetje rreth Impiantit

Çfarë lloji dhe madhësie është impianti fotovoltaik?

♻️   9 kWp On Grid – I lidhur me rrjetin

Sa panele fotovoltaike janë instaluar dhe cfarë modeli janë?

♻️   29 panele fotovoltaike Q-Cells Peak-G5.1 310

Sa invertera nevojiten për këtë impiant fotovoltaik?

♻️   Inverter Fronius Primo 4 kW

♻️   Inverter Fronius Primo 3 kW

Çfarë strukture është përdorur për panelet fotovoltaike?

♻️  K2-Systems Triangle – Alumin
♻️  K2-Systems SpeedRail – Alumin

Sa energji elektrike prodhon në vit ky impiant?

♻️ 16,954 kWh në vit