Panele Diellore Fotovoltaike – 4.2 kWp Tiranë

Panele Diellore Fotovoltaike - 4.2 kWp Tiranë

Pyetje rreth Impiantit

Çfarë lloji dhe madhësie është impianti fotovoltaik?

♻️  4.125 kWp On Grid – i lidhur me rrjetin

Sa panele fotovoltaike janë instaluar dhe çfarë modeli janë?

♻️  15 panele fotovoltaike Luxor Poly 275 wp

Sa invertera nevojiten për këtë impiant fotovoltaik?

♻️  1 Inverter Fronius Primo 4 kW

Çfarë strukture është përdorur për panelet fotovoltaike?

♻️  K2-System Triangle 30 grad-Alumin

Sa energji elektrike prodhon në vit ky impiant?

♻️  5930 kWh në vit