Impiant fotovoltaik Vilë Familjare – 17.36 kWp Gjiri i Lalzit

Impiant fotovoltaik Vilë Familjare - 17.36 kWp Gjiri i Lalzit

Pyetje rreth Impiantit

Çfarë lloji dhe madhësie është impianti fotovoltaik?

♻️ 17.4 kWp On Grid – I lidhur me rrjetin

Sa panele fotovoltaike janë instaluar dhe çfarë modeli janë?

♻️ 56  panele fotovoltaike QCells Peak-G5.1 310 Wp

Sa invertera nevojiten për këtë impiant fotovoltaik?

♻️ 1 Inverter Fronius 15 kW

Çfarë strukture është përdorur për panelet fotovoltaike?

♻️ K2 Triangle/Multi-Angle System

Sa energji elektrike prodhon në vit ky impiant?

♻️ 25,300 kWh në vit