Panele Diellore Fotovoltaike – 7.13 kWp Krujë

Panele Diellore Fotovoltaike - 7.13 kWp Krujë

Pyetje rreth Impiantit

Çfarë lloji dhe madhësie është impianti fotovoltaik?

♻️  7.13 kWp On Grid – I lidhur me rrjetin

Sa panele fotovoltaike janë instaluar dhe çfarë modeli janë?

♻️  23 panele fotovoltaike Q-Cells Peak-G5.1 310

Sa invertera nevojiten për këtë impiant fotovoltaik?

♻️ 1 Inverter Fronius Symo 6 kW

Çfarë strukture është përdorur për panelet fotovoltaike?

♻️  K2-Systems SingleRail

Sa energji elektrike prodhon në vit ky impiant?

♻️  9,950 kWh në vit