Impiant fotovoltaik Prestige Home – 305 kWp Vore

Impiant fotovoltaik Prestige Home - 305 kWp Vore

Pyetje rreth Impiantit

Çfarë lloji dhe madhësie është impianti fotovoltaik?

Impiant fotovoltaik i lidhur me rrjetin (On Grid), fuqia 305.28 kWp.

Sa panele fotovoltaike janë instaluar dhe çfarë modeli janë?

  • 576 panele fotovoltaike
  • Modeli: 530 Wp Luxor

Sa invertera nevojiten për këtë impiant fotovoltaik?

  • 3 Invertera FIMER secila 100 kVA

Çfarë strukture është përdorur për panelet fotovoltaike?

  • Strukture betoni e firmes SunBallast