Impiant fotovoltaik Taverna “Sofra Përmetare“ – 5.8 kWp Durrës

Impiant fotovoltaik Taverna “Sofra Përmetare" - 5.8 kWp Durrës

Pyetje rreth Impiantit

Çfarë lloji dhe madhësie është impianti fotovoltaik?

♻️ 5.8 kWp On Grid – i lidhur me rrjetin

Sa panele fotovoltaike janë instaluar dhe çfarë modeli janë?

♻️ 21 panele fotovoltaike Luxor Poly 275 wp

Sa invertera nevojiten për këtë impiant fotovoltaik?

♻️  1 Inverter Fronius Symo 5 kW 

Çfarë strukture është përdorur për panelet fotovoltaike?

♻️ K2 System SingleRail Alumin

Sa energji elektrike prodhon në vit ky impiant?

♻️  8.610 kWh në vit