Impiant fotovoltaik “Shtypshkronja Pegi“- 40 kWp Tiranë

Impiant fotovoltaik "Shtypshkronja Pegi"- 40 kWp Tiranë

Pyetje rreth Impiantit

Çfarë lloji dhe madhësie është impianti fotovoltaik?

♻️ 40 kWp On Grid – i lidhur me rrjetin

Sa panele fotovoltaike janë instaluar dhe çfarë modeli janë?

♻️ 144 panele fotovoltaike Luxor Poly 275 wp

Sa invertera nevojiten për këtë impiant fotovoltaik?

♻️  2 Invertera Fronius Symo 20 kW

 

Çfarë strukture është përdorur për panelet fotovoltaike?

♻️  K2-System Triangle 30 grad-Alumin

Sa energji elektrike prodhon në vit ky impiant?

♻️  59.700 kWh në vit