Shtypshkronja Pegi

Shtypshkronja PEGI

Të dhëna teknike

Madhësia e projektit 40 kWp
Lloji: Sistem-On-Grid 3 Fazor
Panelet: Luxor Poly 275 wp
Nr i paneleve: 144
Inverteri On-Grid FroniusSymo 20 kW-3 Fazor
Nr i inverterave On-Grid: 2
Struktura K2-System Triangle 30 grad-Alumin
Produkte të tjera: -Konektorë Mc4 Staubli
-Kabell 6 mm 2KBE
-Smart meter Froinus
String info: 8 Strings a 18 Panels
Këndi : 30 grad
Prodhimi: 59.700 kWh në vit
Çmimi i energjisë elektike: 14.8 lek/kWh (me tvsh)
Kursimi në lek: ~884.00 leke të reja në vit.
Extra: Shtypshkronjë