Strukturat Fotovoltaike Sun Ballast

Vega Solar distributor ekskluziv I gjithë Ballkanit për strukturat fotovoltaike Sun Ballast

© Vega Solar Shpk | 10 Shkurt 2020

panele fotovoltaike

Kush është Sun Ballast?

Sun Ballast është një kompani italiane që punon në fushën e aksesorëve fotovoltaik. Kompania ka sjell një risi vitet e fundit, duke prezantuar strukturat prej betoni Sun Ballast.

Strukturat Sun Ballast janë të projektuara për çati të sheshta dhe vinë në kënde të ndryshme nga 0° deri në 35°. Ato janë lehtësisht të montueshme dhe kursejnë kohën e montimit deri në 70%.  Strukturat janë të përshtatshme për të gjithë llojet e paneleve, për më tepër nuk shërbëjnë vetëm si mbështetëse, por edhe si kundrapesha për panelet. Forma dhe pesha e strukturave bëjnë që të mos jetë e nevojshme të shpohet çatia apo të vendosen kundrapesha.

Disa nga strukturat e Sun Ballast: